Gratis psykologbehandling for de 22-24 årige

I juli 2021 blev den eksisterende forsøgsordning med gratis psykologbehandling for unge mellem 18-21 år med let til moderat angst eller depression udvidet til også at omfatte unge mellem 22-24 år. Aftalen er en del af finansloven for 2021 og gælder foreløbigt til udgangen af 2021. Der forventes dog en færdigforhandlet aftale om fortsat gratis behandling fra 2022.

Du kan læse mere om ordningen her – husk at det kun gælder ved ydernummerpsykologer og der kan være meget lang ventetid.

Det er en glædelig nyhed og kommer mange til gode, trods lang ventetid mange steder, men uanset er det et skridt i den rigtige retning, hvis man ønsker gratis psykologhjælp til alle i fremtiden.

klinikbilleder

Kontakt os helt uforpligtende

Kontakt vores psykologer i Odense!

Du er meget velkommen til at kontakte psykologerne i klinikken pr. telefon eller mail, hvis du er interesseret i at høre mere eller har spørgsmål til et eventuelt forløb.