Mistrivsel Blandt Unge

Aldrig før har så mange unge danskere følt at de mistrives. Ny forskning fra Center for Ungdomsforskning på Aalborg Universitet viser, at 44 procent af unge mellem 16 og 25 år oplever en grad af mistrivsel i deres hverdag. Unges mistrivsel er et komplekst og vigtigt emne at dykke ned i og forstå. Mistrivsel kan nemlig have alvorlige konsekvenser for de unges fysiske og mentale sundhed, trivsel og fremtidige livsmuligheder.

I Fyns Psykologpraksis har vi forsøgt at forstå og identificere, hvad der kan skabe mistrivsel blandt unge. Det er vigtigt at være opmærksom på flere faktorer og forstå hvordan de kan have en dybtgående indvirkning på de unges mentale velbefindende. Ved at anerkende og adressere disse faktorer kan vi bedre imødekomme de unges behov og arbejde aktivt på at skabe et sundt og støttende miljø, hvor de kan trives og udvikle sig.

Mistrivsel blandt unge

Mistrivsel blandt unge Fp hjælp med Psykolog i Odense, Middelfart og Nyborg

De seks mest hyppige grunde til at unge oplever mistrivsel:

Nogle af de faktorer der er på spil når man taler om unge og mistrivsel kan være social isolation, præstationspres, manglende støttenetværk, psykiske udfordringer, mobning og manglende færdigheder til at håndtere stress og regulere følelser som kan gøre det svært for unge at tackle hverdagens udfordringer. Dette kan føre til, at små problemer bliver overvældende.

 • Social Isolation

  Social isolation fører til følelser af ensomhed, hvilket negativt påvirker de unges mentale velbefindende. Manglen på støtte og sociale relationer kan føre til følelser af isolation og tristhed.

 • Præstationspres

  De høje forventningsniveau og præstationspres, som findes i samfundet, skolerne eller endda i familierne eller hos de unge selv, fører til stress, angst og lavt selvværd. De unge kan føle sig overvældet af kravene om at præstere godt i uddannelse og livet generelt.

 • Manglende Støttenetværk

  Unge har brug for støttende relationer for at kunne håndtere udfordringer. Manglen på et solidt støttenetværk gør det vanskeligere at tackle livets stress og problemer.

 • Psykiske Udfordringer

  Psykiske udfordringer som depression eller angst har en direkte negativ indvirkning på trivslen. De påvirker de unges følelsesmæssige tilstand og adfærd.

 • Mobning

  Mobning skaber en fjendtlig og utryg atmosfære, hvilket kan føre til lavt selvværd og depression hos de unge, der udsættes for det. Det kan også have langvarige psykiske konsekvenser.

 • Stress og Følelsesregulering

  De unge, der mangler effektive færdigheder til at håndtere stress og regulere deres følelser, oplever ofte udfordringer med at tackle de problemer, de står over for. Dette kan føre til, at selv små problemer virker overvældende.

Forståelse og Forbyggelse

Det er vigtigt at forstå disse faktorer, da de ofte samvirker og forstærker hinanden, hvilket resulterer i en kompleks mængde udfordringer for de unge. At imødekomme og støtte de unge i at håndtere disse faktorer er essentielt for at fremme deres mentale trivsel og sundhed.

Det er derfor vigtigt at samfundet, regeringen, uddannelsesinstitutioner, sundhedsvæsenet og familier arbejder sammen om at skabe et støttende og inkluderende miljø, der adresserer disse udfordringer. Det er også vigtigt at skabe åbne og støttende dialoger om mental sundhed og trivsel for at nedbryde stigmatisering og fremme tidlig intervention.

Som en del af vores arbejde som psykologer, er vores mål hos Fyns Psykologpraksis at adressere disse faktorer og tilbyde støtte, rådgivning og terapi, der kan hjælpe unge med at trives og udvikle sunde strategier til at håndtere de udfordringer, de står over for. Vi tror på, at det er afgørende at skabe et trygt og støttende miljø, hvor unge kan udforske og dele deres bekymringer, finde løsninger til at forbedre deres mentale sundhed og fremme deres trivsel på den lange bane.

Forståelse og Forbyggelse

Vi har psykologer i Odense, Middelfart og Nyborg, som kan hjælpe med håndtering af mistrivsel blandt unge.

Du er altid velkommen til at kontakte os uforpligtende og høre nærmere:

Telefon: 50 48 46 14 eller Mail: kontakt@fynspsykologpraksis.dk.