Psykolog i Odense og Nyborg – Helene Nørgård.

Autoriseret Psykolog i Nyborg og Odense

Psykolog Nyborg

Specialer

  • Psykolog i Nyborg og Odense
  • Almenpsykologiske og eksistentielle problematikker
  • Psykoedukation og psykologisk rådgivning
  • Angst, Depression
  • Sorg og Krise
  • Selvværdsproblematikker, stress og belastningsreaktioner
  • Jalousi
  • Eksamensangst
  • Pårørendesamtaler og gruppeforløb
  • Børn og unge

Kontakt os

Kontakt vores behandlere

Du er meget velkommen til at kontakte mig pr. telefon eller mail, hvis du er interesseret i at høre mere eller har spørgsmål.

Om Helene

Jeg hedder Helene, født i 1991, og er uddannet psykolog fra Syddansk Universitet, medlem af Dansk Psykologforening og igang med min efteruddannelse som autoriseret psykolog.

Psykolog i Nyborg

I min funktion som psykolog ved Fyns Psykologpraksis i Odense arbejder jeg som selvstændig psykolog et par dage om ugen, mens jeg ligeledes varetager min funktion som Psykolog ved PPR i Nyborg.

Jeg arbejder således med både børn, unge og voksne og du er altid velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål eller ønsker at vide mere om et forløb hos mig.

Psykologfagligt arbejde i PPR i Nyborg

I mit daglige arbejde med både børn, unge og voksne i PPR i Nyborg arbejder jeg tværfagligt og tværsektorielt i indsatsen for at hjælpe børn og unge med at komme godt igennem uddannelsessystemet.

Jeg har således indgående kendskab til de problemstillinger og udfordringer, som børn og unge i dagens samfund står overfor, både af social, faglig og udviklingsmæssig karakter, så kontakt mig gerne såfremt du ønsker et samtaleforløb i forbindelse med ovenstående.

ERFARING OG TERAPEUTISK TILGANG.

Jeg ønsker at hjælpe dig til at opnå forandringer i dit liv. Derfor er det vigtigt, at du oplever tillid og tryghed i vores relation og jeg bestræber mig på at sikre dette allerede fra vores første samtale.

Jeg vil tilbyde dig det nærvær og den oprigtighed, som du har brug for i mødet med de udfordringer, som du ønsker at arbejde med. Det har stor betydning, at du føler dig mødt, anerkendt og accepteret med alt hvad du bringer ind i samtalen.  Det kan være sårbart og ind imellem hårdt at gå ind i det terapeutiske rum og arbejde med nogle af de emner, som er svære for dig. Men jeg hjælper dig det bedste, jeg kan!

Vi tager udgangspunkt i det, der er vigtigst for dig, og sammen arbejder vi på at forstå de problemstillinger, som du bringer i spil, herunder de følelser, tanker og behov, der er forbundet med det. Jeg vil med respekt og nysgerrighed støtte dig på vejen i at blive klogere på dig selv og de udfordringer, du møder, så du kan lykkes med at skabe den udvikling og forandring, som du ønsker.

Jeg har gennem flere år været frivillig hos Center for Konfliktløsning, hvor jeg har afholdt afklarende samtaler for mennesker, der har oplevet at stå i en svær (og konfliktfyldt) situation. Særligt emner som selvværd, grænsesætning, vrede, skyld og sorg har jeg erfaring med i den forbindelse. Samtalerne har blandt andet haft fokus på at forstå, hvilke behov, der ligger under de følelser, som vi oplever i en given situation. Dertil har fokus været på, at opnå en mere accepterende måde at kunne se egne og andres reaktioner på samt se handlinger i et nyt perspektiv.

Jeg er medlem af Dansk Psykologforening, hvilket betyder, at jeg arbejder ud fra De Etiske Principper for Nordiske Psykologer.

Kontakt mig uforpligtende med dine spørgsmål

Har du spørgsmål angående psykologsamtaler i Nyborg?

Du er altid hjertelig velkommen til at kontakte mig med dine spørgsmål. Du kan kontakte mig på telefon: 50 48 46 14 eller skrive en mail til mig på kontakt@fynspsykologpraksis.dk.