Depression kan behandles

Behandling af depression

Hos Fyns Psykologpraksis står vi klar til at hjælpe dig.

Depression kan efterhånden betegnes som en folkesygdom, som rammer hver femte dansker. Selvom lidelsens navn er blevet et alment kendt ord i vores ordforråd, hersker der stadig tvivl om symptomerne og hvordan man kan håndtere disse.

Depression kan anskues som en reaktion på en indre (psykisk) fastlåsthed, hvor der ikke synes at findes en løsning på et oplevet problem. Med andre ord kan depression i en psykologisk henseende anses som en reaktion på afmagt og følges ofte af en række depressive symptomer, såsom: oplevelsen af energiforladthed, tristhed, opgivenhed, hukommelses- og koncentrationsbesvær, søvnforstyrrelser, bekymringstendens (ruminationer), oplevet hjælpeløshed, håbløshed, selvmordstanker, appetitforstyrrelse, selvbebrejdelser og utilstrækkelighedsfølelse, nedsat seksualdrift og indre uro.

Psykologen hjælper med forståelse

Depression binder typisk meget psykisk energi i negativ forstand, som resulterer i, at der ikke er meget overskud til at bruge energi andre steder. Derfor er det vigtigt at finde frem til, hvorfor en given problemstilling opleves som fastlåst, og hvorvidt der er mulige veje at gå for at finde frem til alternative forholdemåder. Typisk vil en mere nuanceret forståelse af et givent problem betyde, at der opstår nye løsningsmuligheder og dermed nye strategier til afvikling af det depressive reaktionsmønster.

Det er her, at psykologens hjælp kommer ind i billedet. Vi hjælper dig med at forstå problemet i dybden gennem samtaler, for dermed at skabe nye måder at bearbejde den tidligere oplevede fastlåsthed. Fyns Psykologpraksis har lokaler i Odense og vi hjælper dig gerne med at få overvundet depressionen, ligesom  vi gerne hjælper dig med at finde ud af, hvordan du håndterer din specifikke svære situation.

Udvikling og bedring af din tilstand

Gennem en behandling for depression vil du blandt andet blive undervist i den depressive lidelses indhold, herunder hvordan man kan opleve symptomerne i sin hverdag samt de psykiske og fysiske aspekter af lidelsen (fx følelser af tomhed, nedtrykthed og manglende energi mv.). Du vil blive hjulpet til at identificeret forskellige faktorer i dit liv, der enten hindrer eller fremmer bedring, og hvordan disse kan hjælpe dig til udvikling og bedring af dit personlige velbefindende.
Der vil være øvelser og redskaber som hjælper dig til en bedre mestring af hverdagen og der vil blive fulgt op på din proces under forløbet. Sidst men ikke mindst vil der også blive talt om videre handlingsmuligheder.

Målet er at skabe en større bevidsthed omkring den lidelse eller problematik du oplever i hverdagen, du vil tilegne dig en større viden omkring din specifikke situation og samtidigt vil du finde frem til den bedste måde, hvorpå du kan opnå en bedre livskvalitet.