Oplever du problemer med jalousi?
Psykologsamtaler kan hjælpe dig!

Jalousi kan staves på mange måder, f.eks. Jalousi, Jalouxi eller Jalosi - den rette måde er dog Jalousi

Jalousi – hvad er det?

Jalousi kan beskrives som stærke følelser af bl.a. smerte og vrede forbundet med oplevelsen af at miste en særlig position hos et andet menneske, særligt hvis det sker til fordel for en anden person.

Jalousi findes ofte i kærlighedsforhold og kan betegnes som et misforstået hensyn og forsøg på at holde fast i en vigtig relation i livet.

Dog skaber det næsten altid endnu mere frustration, modvilje og usikkerhed hos det menneske, som går med jalousien.

Resultatet bliver afstand fremfor den ønskede nærhed og jalousi kan være meget invaliderende og drænende både for det menneske, som går med den, men også for det menneske, kærligheden er rettet mod.

Kært barn har mange navne

Begrebet stammer fra det franske sprog, hvor oprindeligt “Jalousie“, som er afledt af ordet “jaloux”, som betyder skinsyg.

Af samme grund findes der mange måder at stave jalousi på, f.eks.: “jalousi“, “jalouxi” eller “jalosi” – men det er altså førstnævnte som er den rette måde at stave jalousi på i det danske sprog.

Sammenhæng mellem jalousi og vrede

Vrede og jalousi kan være tæt forbundne følelsesmæssige oplevelser, men vrede kan også opstå på baggrund af helt andre ting end jalousi.

Vrede er en grundfølelse som alle mennesker har iboende sig selv, men det er ikke alle mennesker som har fundet de rette strategier til at håndtere vreden.

Vrede kan både være under- eller overreguleret og i begge tilfælde kan det betyde, at vrede bliver ukonstruktiv og rettet indad i individet eller udad mod andre mennesker.

Uanset om du oplever vrede eller jalousi, så kan samtaleterapi være særdeles hjælpsomt til at udvikle nye strategier til håndtere af disse svære følelser.

Psykologerne i Odense står klar til at hjælpe!

Jalousi og vrede er svære følelser at håndtere på egen hånd, særligt hvis man ikke har en dygtig samtalepartner, som kan hjælpe med at rumme og håndtere disse følelser.

Derfor vil vi til enhver tid anbefale, at man kontakter en professionel, som kan hjælpe dig med at udvikle nye måder at forstå og håndtere dine følelser.

På den både vil du udvikle redskaber, så du selv kan rumme og håndtere disse følelser på længere sigt. Det vil betyde, at du ikke vil opleve at disse svære følelser spænder ben for dig i dine relationer og du undgår unødige konflikter med dem, som du elsker.

Er jalousi uundgåeligt?

Kærlighed, seksualitet og jalousi hører også ofte sammen. Derfor er jalousi nogle gange uundgåelig, hvis man virkelig elsker et andet menneske.

Den betragtes af mange som en dyd, dvs. et udtryk for, at den, der er jaloux, virkelig elsker lidenskabeligt. Men poblemet er bare, at jalousi ofte kan blive så voldsom en følelsesmæssig oplevelse, at det ødelægger forholdet til den eller det, man elsker så højt!

Man kan således ikke gøre for, hvis man er jaloux, det hører med til menneskets ens natur. Omvendt kan man ofte bearbejde de bagvedliggende følelser, som skaber en jalousirelateret adfærd.

På den måde kan man afvikle jalousien helt eller delvist og udvikle bedre redskaber til håndtering af jalousien, herunder udvikle en bedre kommunikation omkring sine følelser i relation til det andet menneske.

På den måde handler håndteringen af jalousi også om, at lære sine egne følelser at kende og handle på dem på en konstruktiv måde. Således handler det at være jaloux også om, hvilket forhold du har til sig selv og dermed også om, hvordan du tackler svære følelser i dit liv.

Jaloux? Psykologerne står klar til at hjælpe!

Jalousi er en følelsesmæssig oplevelse, som genererer negative tanker og følelser af usikkerhed, frygt og ængstelse. Det skyldes forventningen om tab af noget eller nogen, som personen som oplever jalousi værdsætter.

Dette forventede tab kan være et forhold, et venskab eller kærlighed. Der er meget ofte tale om en kombination af følelser såsom vrede, sørgmodighed og afsky.

Ved at forstå de bagvedliggende tanker og følelser, som ofte handler om frygten for at miste og de uoverskuelige konsekvenser, som forventes at medfølge, kan man som regel komme jalousien helt eller delvist til livs.

Den kan transformeres til mere hensigtsmæssige og sunde reaktionsmønstre, så snart man kender de bagvedliggende motiver og forstår, hvordan man skal tackle disse.

Gennem et forløb hos Fyns Psykologpraksis i Odense kan du blive klogere på, hvor jalousien kommer fra og hvordan du håndterer den.

Vi tilbyder psykologsamtaler både online og ved fysisk fremmøde i klinikken, som findes i hjertet af Odense.

Kontakt os uforpligtende med dine spørgsmål

Har du spørgsmål angående jalousi og psykologsamtaler i Odense eller online?

Du er altid hjertelig velkommen til at kontakte os med dine spørgsmål. Vi kan kontaktes på telefon: 50 48 46 14 eller mail: kontakt@fynspsykologpraksis.dk.