Søger du psykolog i Odense for behandling af angst??
Så læs mere på siden her!

Her finder du en psykolog i Odense til at afhjælpe din angst

Behandling af angst ved psykolog i Odense

Søger du en psykolog i Odense, som kan hjælpe dig med din angst?

Hvis du oplever angst og gerne vil kunne håndtere denne tilstand bedre på sigt, så er du meget velkommen til at kontakte os.

Vores psykologer i Odense arbejder dagligt med almenpsykologiske tilstande såsom angst, depression, stress og lignende.

Psykologer i Odense med erfaring i angstbehandling

Angst er en meget udbredt og almindelig psykologisk tilstand, som rigtig mange mennesker oplever i forskelligt omfang.

Det er en almenpsykologisk tilstand, som langt de fleste kender til og det er en helt naturlig reaktion på oplevet fare eller ubehag.

Hos nogle mennesker bliver denne naturlige reaktion forstærket over tid og dermed en vedvarende tilstand, som kan være svær at håndtere på egen hånd.

Derfor kan man med fordel få hjælp til at håndtere angsten gennem samtaler med en psykolog, så angsten igen kan blive en naturlig tilstand, som ikke hæmmer den daglige livsførelse.

Hvad er angst – og kan en psykolog hjælpe?

Angst er blandt de mest udbredte psykologiske lidelser og mindst hver 10. dansker rammes på et eller andet tidspunkt i livet. Den er en naturlig reaktion på oplevet fare, men hos nogle mennesker er denne naturlige reaktion blevet vedvarende og aktiveres derfor i situationer, der ikke almindeligvis er farlige.

Angst er en psykologisk reaktion, hvor noget ofte opleves markant mere farligt og dermed angstprovokerende, end det i virkeligheden er. Når det sker er der tale om irrationel angst, som kan være ganske hæmmende og invaliderende i hverdagen, hvis og såfremt angsten opleves ukontrollerbar og omsiggribende.

Her i klinikken i Odense vil psykologerne kunne hjælpe dig med udvikling af bedre mestringsstrategier, som kan give dig nye måder at håndtere angsten på. Det betyder i praksis, at du vil kunne udvikle nye redskaber til at skabe en forandring i måden , hvorpå du håndtere din angst.

Forståelse for dine angstreaktioner

Angst er i bund og grund et sundt reaktionsmønster hos mennesket, som ikke kan eller skal fjernes, men i de tilfælde, hvor den bliver invaliderende og irrationel, bliver angst et problem for mennesket – og det er i disse tilfælde, at vi som psykologer kan hjælpe dig.

Så hvis du oplever en angsttilstand eller angstreaktion, som hæmmer dig i din hverdag og gør dig utilpas, så kan en af vores psykologer i Odense hjælpe dig med at afvikle den irrationelle del af angsten. På den måde får du et mere naturligt og afbalanceret forhold til dine ængstelige reaktionsmønstre, som således ikke vil påvirke dig negativt i dagligdagen.

Psykologer i Odense underviser om angst

Hos Fyns Psykologpraksis kan du lære mere om angst og vi underviser i angstens mange facetter, herunder hvordan man kan opleve symptomerne i sin hverdag, samt de psykiske og fysiske oplevelser, som opstår ved angstanfald: fx konstant uro, hjertebanken, rysten, søvnproblemer, grådlabilitet og bekymringstendens.

Undervisningen foregår ofte som en del af psykologsamtalerne og hjælper dig til at identificere forskellige faktorer i dit liv, som enten hindrer eller fremmer bedring, og hvordan disse henholdvis kan tilegnes og afvikles.

Derudover vil du blive introduceret til øvelser og redskaber, som hjælper dig til en bedre mestring af angstsymptomerne i hverdagen, og der vil blive undervist i hvilke handlingsmuligheder, så du også kan bruge til at håndtere din angst bedre i fremtiden.

Det psykologiske mål ved angstbehandling i Odense

Her i klinikken i Odense er målet med psykologsamtalerne, at hjælpe dig med at opnå en større bevidsthed omkring den angstlidelse eller de angstsymptomer, som du oplever i hverdagen.

Med mere viden og bevidsthed omkring dine egen angst, vil du langt nemmere kunne finde frem til den bedste måde, hvorpå du kan afvikle angstens negative komponenter og opnå en bedre livskvalitet.

Vores psykologpraksis holder til i Odense og du er hjertelig velkommen til at kontakte os for flere informationer vedrørende behandling af angst eller hvis du har spørgsmål til psykologsamtaler eller andre behandlinger her i Odense.

Kontakt os uforpligtende med dine spørgsmål

Har du spørgsmål angående angstbehandling eller psykologsamtaler i Odense?

Du er altid hjertelig velkommen til at kontakte os med dine spørgsmål. Vi kan kontaktes på telefon: 50 48 46 14 eller mail: kontakt@fynspsykologpraksis.dk.