Psykolog i Odense kan afhjælpe Depression – uden ventetid!
Kontakt os uforpligtende og hør mere om dine muligheder!

Søger du en psykolog i Odense, som kan hjælpe dig med behandling af depression?

Behandling af depression ved Psykolog i Odense

Søger du psykolog til håndtering af depression, så er psykologsamtaler i Odense det rette valg!

Depression kan efterhånden betegnes som en folkesygdom, som rammer hver femte dansker, og ofte kommer man så sent i gang med psykologbehandlingen, så tilstanden er blevet forværret og invaliderende i hverdagen – det gør det sværere at komme i gang og komme i mål hurtigt og effektivt.

Få hjælp via psykologsamtaler i Odense uden ventetid!

Jo hurtigere du kommer i gang med psykologsamtalerne, jo lettere bliver det for dig at komme ud på den anden side af depressionen.

Hvis du er motiveret til at arbejde med dit indre og arbejde dig ud af depressionens greb, så kontakt os allerede i dag og kom i gang med psykologsamtaler hos os uden ventetid.

Hvad er depression – og kan en psykolog i Odense hjælpe?

Selvom lidelsens navn er blevet et alment kendt begreb, hersker der stadig tvivl om symptomerne og hvordan man kan håndtere disse.

Depression kan anskues som en reaktion på en indre (psykisk) fastlåsthed, hvor der ikke synes at findes en umiddelbar løsning på et oplevet problem.

Med andre ord kan depression i en psykologisk henseende anses som en reaktion på afmagt og følges ofte af en række depressive symptomer, såsom: oplevelsen af energiforladthed, tristhed, opgivenhed, hukommelses- og koncentrationsbesvær, søvnforstyrrelser, bekymringstendens (ruminationer), oplevet hjælpeløshed, håbløshed, selvmordstanker, appetitforstyrrelse, selvbebrejdelser og utilstrækkelighedsfølelse, nedsat seksualdrift og indre uro.

Psykologen hjælper med forståelse for depressionen

Depression binder typisk meget psykisk energi i negativ forstand, som resulterer i, at der ikke er meget overskud til at bruge energi andre steder.

Derfor er det vigtigt at finde frem til, hvorfor en given problemstilling opleves som fastlåst, og hvorvidt der er mulige veje at gå, dvs. alternative forholdemåder.

Typisk vil en mere nuanceret forståelse af et givent problem betyde, at der opstår nye løsningsmuligheder og dermed nye strategier til afvikling af det depressive reaktionsmønster.

Det er her, at psykologens hjælp kommer ind i billedet. Som psykologer hjælper vi dig med at forstå problemet i dybden gennem psykologsamtalerne, for dermed at skabe nye måder at bearbejde den tidligere oplevede fastlåsthed.

Fyns Psykologpraksis holder til i Odense og vi hjælper dig gerne med at få overvundet depression, ligesom vi gerne hjælper dig med at finde ud af, hvordan du håndterer din specifikke svære situation og undgå tilbagefald til depression i fremtiden.

Psykologsamtaler omkring depression

Målet med psykologsamtalerne er, at skabe en større bevidsthed omkring den lidelse eller problematik du oplever i hverdagen, du vil derfor tilegne dig en større viden omkring din specifikke situation og samtidigt vil du finde frem til den bedste måde, hvorpå du kan opnå en bedre livskvalitet.

Gennem psykologbehandling for depression vil du blandt andet blive undervist i den depressive lidelses indhold, herunder hvordan man kan opleve symptomerne i sin hverdag samt de psykiske og fysiske aspekter af lidelsen (f.eks. følelser af tomhed, nedtrykthed og manglende energi mv.).

Du vil blive hjulpet til at identificeret forskellige faktorer i dit liv, der enten hindrer eller fremmer bedring, og hvordan disse kan hjælpe dig til udvikling og bedring af dit personlige velbefindende.

Der vil være øvelser og redskaber, som hjælper dig til en bedre mestring af hverdagen og der vil blive fulgt op på din proces under forløbet.

Sidst men ikke mindst vil der også blive talt om videre handlingsmuligheder og håndteringen af depressive symptomer i fremtiden.

Udvikling og bedring af din tilstand

I takt med at du under psykologsamtalerne bliver bedre til at forstå og identificere dine personlige mønstre, som fastholder eller forværrer din depressive tilstand, vil du begynde at opleve mere og mere overskud.

Det skyldes at du begynder at tage kontrollen tilbage og den depressive tilstand vil begynde at forandres. Det tager tid, men jo før du går i gang, jo før vil du være fri af depressionen.

Over tid vil det også betyde, at du kommer til at kunne identificere konstruktive og ukonstruktive handlemønstre og gamle vaner, som enten fører dig tættere på – eller længere væk – fra dit personlige værdisæt og dermed dit personlige velbefindende.

Når du har fået tilstrækkeligt med indsigt og øvelse i håndtering af den depressive tilstand, vil du kunne forebygge depression i fremtiden – både med og uden hjælp fra psykologsamtaler.

Kontakt os uforpligtende med dine spørgsmål angående depression

Har du spørgsmål angående depression og psykologsamtaler i Odense?

Du er altid hjertelig velkommen til at kontakte os med dine spørgsmål. Vi kan kontaktes på telefon: 50 48 46 14 eller mail: kontakt@fynspsykologpraksis.dk.