Psykologisk konsulent Line Gadegaard.

Kontakt os, hvis du leder efter de bedste psykologer og psykoterapeuter på Fyn

De bedste psykoterapeuter på Fyn

Specialer

 • Psykologisk Konsulent (Cand. Pæd. Psych.)
 • Psykoterapeutiske samtaleforløb
 • Børn, unge og voksne
 • Angstlidelser
 • Depression
 • Stress og Belastningsreaktioner
 • Almenpsykologiske og eksistentielle problematikker
 • Identitetsudfordringer og livsovergange
 • Selvværdsproblematikker
 • Sorg og livskriser
 • Familiedannelse
 • Efterfødselsreaktioner
 • Traumatiske fødselsforløb
 • Graviditet og moderskab
 • Fødselsdepression hos mænd
 • Psykoedukation og rådgivning

Kontakt os

Kontakt Psykologisk Konsulent Line Gadegaard

Du er meget velkommen til at kontakte mig pr. telefon eller mail, hvis du er interesseret i at høre mere eller har spørgsmål til psykologsamtaler hos mig.

Om Line

Mit navn er Line (f. 1977) og jeg er tilknyttet Fyns psykologpraksis som psykologisk konsulent på Fyn (deltid), hvor jeg tilbyder psykoterapeutiske forløb til børn, unge, voksne og familier

Jeg er uddannet kandidat i pædagogisk psykologi i 2008 ved Århus Universitet, har 6 års erfaring som pædagogisk psykologisk rådgiver ved PPR og supplerende uddannelse inden for den kognitive, systemiske og narrative tilgang.

Du vil ofte kunne få en tid hos mig med kort varsel, og har du en privat sundhedsforsikring, vil det i nogle tilfælde være muligt at få tilskud til et forløb hos mig. Desuden tilbydes også online samtaleforløb, hvis du ønsker det.

Ved siden af mit arbejde i Fyns psykologpraksis er jeg ansat som specialkonsulent i Socialstyrelsen, hvor jeg siden 2014 har arbejdet med at udvikle og understøtte indsatser til børn, unge og familier samt børn og unge med handicap.

Tidligere psykoterapeutiske erfaringer

Jeg har en 2 årig efteruddannelse i at arbejde med det relationelle samspil mellem det enkelte menneske om dets omgivelser. Desuden har jeg en 1 årig efteruddannelse i den kognitive tilgang samt efteruddannelse inden for den narrative og systemiske tilgang.

Desuden haves en bred viden og erfaring fra arbejdet med at understøtte udvikling og trivsel hos børn, unge, voksne og i familier, hvor en af min forcer er at koble teori med praksis. Jeg har stor erfaring med at analysere, vurdere og igangsætte processer, der understøtter udvikling og trivsel – både hos det enkelte menneske og i relationer mellem mennesker.

Jeg har særlig erfaring og ekspertise fra problemstillinger relateret til børn og unge og familier. Jeg har stor erfaring i at understøtte børn, unge og voksnes udvikling og trivsel i forbindelse med almindelige udviklingsproblemer og kriser såsom angstproblematikker, vrede, præstationspres, identitet, selvværd, selvforståelse.

Desuden  har jeg også stor erfaring i at arbejde ind i problematikker og livskriser relateret til familielivet – hvad enten det er familiedannelse, den nye rolle som forældre herunder opdragelse, skilsmisse, at miste sit arbejde, at blive syg eller at stå over for andre store livsændringer.

Erfaring og psykoterapeutisk tilgang.

Mit ønske er, at hjælpe dig til at tackle de udfordringer du oplever, så du kan opnå de forandringer, du ønsker i dit liv.

Jeg lægger derfor vægt på at skabe et rum præget af tryghed og tillid. Et rum, hvor du føler dig hørt, set og mødt – anerkendt, respekteret og accepteret for den du er og for det du kommer med, da det i min optik skaber de bedste betingelser for, at jeg kan hjælpe dig, i din proces, hen mod den udvikling, du ønsker.

Et samtaleforløb hos mig tager altid udgangspunkt i de problemstillinger, som du er optaget af. Du vil opleve, at vi sammen kommer til at udforske og være nysgerrige på de forskellige faktorer i dit liv, der er med til at påvirke og vedligeholde de udfordringer, du oplever. Vi vil også sammen undersøge og få øje på ressourcer og nye handlemuligheder, som kan hjælpe dig til at skabe den forandring, du ønsker.

I vores samarbejde vil jeg særligt være inspireret af den kognitive adfærdsterapi. Det er en evidensbaseret metode, som har vist sig effektiv til behandling af en lang række psykologiske problemstillinger, f.eks. angst og depression. Afhængig af de problemstillinger, som du bringer i spil, vil jeg også trækker på andre teoretiske tilgange i vores samarbejde herunder f.eks. den metakognitive, narrative, relationelle og systemiske tilgang.

Jeg er optaget af at videreudvikle og dygtiggøre mig inden for feltet. Jeg deltager derfor løbende i kurser og videreuddannelse, ligesom jeg løbende modtager supervision af erfarne psykologer i relation til mit terapeutiske arbejde.

Jeg arbejder naturligvis med afsæt i de Etiske Principper for Nordiske Psykologer. Det betyder også, at vores samtaleforløb er omfattet af tavshedspligt.

Kontakt mig uforpligtende med dine spørgsmål

Har du spørgsmål angående samtaler ved psykolog eller hvilke psykoterapeuter på Fyn som som du trygt kan benytte?

Du er altid hjertelig velkommen til at kontakte mig med dine spørgsmål. Du kan kontakte mig på telefon: 50 48 46 14 eller skrive en mail til mig på kontakt@fynspsykologpraksis.dk.

Psykologer og Psykologiske konsulenter på Fyn

Samtaleterapi er klinikkens kerneydelse, og denne terapiform går også under navnet psykoterapi. Psykoterapi handler altså om terapi/behandling på psyken, dvs. med fokus på lindring af dine indre eller psykiske problemstillinger.

Derfor er arbejdet som klinisk psykolog også primært fokuseret på psykoterapi (dvs. samtaleterapi), og som klinisk psykologer kan man således også betegnes som psykoterapeuter.

Forskellen mellem psykologer og psykologiske konsulenter

Der er dog en væsentlig forskel mellem psykologer og psykologiske konsulenter, og den vigtigste forskel er at psykologiske konsulenter ikke kan kalde sig psykologer, da psykologtitlen er beskyttet og kræver, at du har gennemført en 5-årig kandidatuddannelse indenfor psykologi (en såkaldt Cand. Psych.) på universitetet.

Psykologer kan derimod godt kalde sig konsulenter, særligt når de har taget en længerevarende psykoterapeutisk efteruddannelse, men det gælder ikke omvendt, dvs. psykoterapeuter eller konsulenter med anden baggrund kan altså ikke kalde sig for psykologer.

Der kan til tider opstå lidt forvirring omkring begreberne psykologer og psykoterapeuter, endog måske også psykologiske konsulenter, men forhåbentligt kan ovenstående hjælpe med lidt afklaring.

Hvordan findes gode psykologiske konsulenter på Fyn?

Hvis du gerne vil finde en af de mange dygtige psykologer eller psykologiske konsulenter på Fyn, så kontakt gerne vores klinik i Odense. Vi har en række dygtige og engagerede behandlere, som står klar til at hjælpe dig uden ventetid.

Vores team af psykologer, fungerer også som psykologiske konsulenter, og vi er dygtige indenfor mange af samtaleterapiens facetter. Som psykologer og psykologiske konsulenter dækker vi hele Fyn og vi udfører samtaleterapi med god effekt og virksomme metoder.

Samtaler med veluddannede psykologer og psykologiske konsulenter på Fyn

Hos Fyns Psykologpraksis udvikler alle behandlere sig løbende gennem kurser, supervision og kollegial sparring. På den måde sikrer vi en vedvarende høj faglighed med udvikling af praksisnære psykoterapeutiske færdigheder under sunde og psykoterapibaserede faglige rammer.

Vi hjælper hinanden med at styrke fagligheden og sammen står vi stærkt med vores team af dygtige psykologer og konsulenter. Kontakt os gerne for at høre mere om mulighederne for samtaleterapi i klinikken i Odense eller andre steder på Fyn.