Selvværd og selvtillid handler ikke om dit ydre, men om dit indre – og dermed om dit forhold til dig selv!

Her kan du lære mere om selvværd og selvtillid - læs mere!

Kontakt os uforpligtende

Du er altid velkommen til at kontakte os med dine spørgsmål og vi hjælper dig gerne med rådgivning og vejledning i forhold til, hvordan du opnår et bedre selvværd og en positiv selvfølelse. Et negativt selvbillede er ofte problematisk og besværliggør evnen til at tage imod positive bemærkninger, ros og anerkendelse. Det kan vi hjælpe dig med at ændre på, så kontakt os uforpligtende og hør nærmere om dine muligheder her i klinikken i Odense og via psykologsamtaler online.

Selvværd og Selvtillid

Mange forveksler selvværd og selvtillid, fordi de to begreber ligner hinanden meget på overfladen.

Men der er faktisk stor forskel på, hvordan man definerer de to begreber og hvad begreberne betyder. Du kan læse mere om forskellene nedenfor.

Hvad er selvværd?

Selvværd retter sig mod den værdi, som du tillægger dig selv, dvs. din “selv-værdi” eller din “selvfølelse” og den retter sig mod dit indre (dit selv) og dermed din personlighed og “den du er“.

Overordnet set kan man sige, at selvværd handler om dit indre, mens selvtillid handler mere om det ydre, dvs. dine handlinger frem for hvem du er bag din adfærd.

Hvad er selvtillid?

Selvtillid er rettet mod dine handlinger og betegner dermed den “tillid du har til dig selv, når du skal handle/agere på noget.“.

Man kan sige, at selvtilliden overordnet set handler hvor meget du tro på, at du kan klare f.eks. en opgave i skolen, på arbejdet eller derhjemme.

Selvtillid er således rettet mod dine handlinger og din måde at tilgå opgaveløsning, mens selvværd nærmere er rettet mod din følelse af værd/værdi, uagtet hvordan du løser en opgave.

Høj selvtillid og lavt selvværd?

Kan man have et lavt selvværd, selvom man har høj eller god selvtillid?

Det korte svar er “JA!”.

Mange mennesker oplever at have meget selvtillid på et eller flere områder i livet, men selvom man føler sig dygtig til noget via dine handlinger,, så kan du også samtidig opleve et lavt selvværd og dermed følelsen af, at du ikke er noget værd som menneske.

Dermed er dit forhold til dine handlinger (din selvtillid) og din relation til dig selv (selvfølelse eller dit værd) to forskellige og hænger ikke altid sammen.

Behandling af lavt selvværd

Efter få samtaler med en af vores psykologer i klinikken i Odense eller via psykologsamtaler online, finder man ofte ud af, hvordan og hvorfor man ikke har et godt og omsorgsfuldt forhold til sig selv.

Vi hjælper dig til et bedre selvværd.

Vi møder mange mennesker i klinikken, som kæmper med en negativ selvfølelse og ikke føler sig tilfredse eller glade i deres eget liv, til trods for at de har alle de materielle goder, man kunne tænke sig.

Selvværd og Livskvalitet

Selvværd og livskvalitet hænger ofte sammen og drejer sig om at leve livet med så meget kvalitet som muligt. Det gør man blandt andet ved at blive bedre til at  forfølge sine drømme og dermed blive bedre til at udleve sin “essens“, uden at sammenligne sig med andre og andres værdisæt.

Ofte er der nogle “mismatch” i måden man lever sit liv på og måden man ønsker at leve sit liv på, hvilket betyder at man ikke lever et autentisk liv i overensstemmelse med sine egne indre værdier. Det er selvfølgelig ikke altid tilfældet, men i mange sammenhænge er denne type opdagelse af stor betydning for udviklingen fra et lavt selvværd til et bedre selvværd.

Derefter følger ofte en udviklingsproces, hvor selvindsigt og nye erkendelser omkring egne mønstre skaber grobund for nye mulige veje at gå i livet – og når du begynder at lytte mere autentisk til dit eget indre, så begynder du at leve et mere meningsfuldt og berigende liv med mere selvværd og livskvalitet.

Gode redskaber til selvhjælp

Der findes mange gavnlige metoder til at udvikle dit selvværd og du kan selv gøre meget for at “booste” din egen proces. Et sund selvværd handler først og fremmest om, at du bliver mere opmærksom på, om du lever et bevidst og nærværende liv i overensstemmelse med dine personlige værdier.

Følgende små tips kan hjælpe dig i gang med processen fra et lavt til et bedre selvværd, og hvis du bliver interesseret i mere, så har vi flere dygtige psykologer som kan hjælpe dig – både i klinikken i Odense og online, vi står klar til at hjælpe dig.

Gode tips til et bedre selvværd:

  • Du er ikke defineret af resultaterne af dine handlinger, det handler om intentionen bag dine handlinger!
  • Lyt til passionen i hjertet, frem for logikken i hjernen – din autencitet og retning i livet følger sjældent rationel logik!
  • Du er ikke dit ry, du er din karakter – og din karakter afhænger af din evne til at følge dit hjerte og være tro mod dig selv.

Fyns Psykologpraksis holder til i Odense, og tilbyder psykologsamtaler både i klinikken og online. Hvis du har lyst til at tale med en psykolog i al fortrolighed, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 5048 4614. Du er også velkommen til at kontakte klinikken på mail og du kan læse mere her.

Kontakt os uforpligtende med dine spørgsmål

Har du spørgsmål angående selvværd og selvtillid og psykologsamtaler i Odense?

Du er altid hjertelig velkommen til at kontakte os med dine spørgsmål. Vi kan kontaktes på telefon: 50 48 46 14 eller mail: kontakt@fynspsykologpraksis.dk.