Hjemmesidebilleder

Behandling af sorg og tab

Fyns Psykologpraksis hjælper uden ventetid!

Sorg er, når kærlighed bliver hjemløs!

Denne betegnelse bruger vi ofte i klinikken, da rigtig mange mennesker henvender sig med behovet for at bearbejde en sorgproces. Nogle mennesker har brug for at få bearbejdet en svær periode i livet, f.eks. hvis man har mistet en vigtig relation. Andre har f.eks. brug for at bearbejde sorg i forbindelse med fysiske funktionstab efter sygdom eller lignende. Der er mange former for sorg og mange måder at få hjælp på.

Det er et menneskeligt vilkår, at man på et eller andet tidspunkt i livet vil opleve, føle og reagere med sorg. Det kan opleves meget forskelligt fra person til person og fra situation til situation. Sorgbehandling er meget individuelt.

Sorg behøver ikke kun at være forbundet med tabt af relationer, det kan som nævnt lige så vel omhandle tab af fysiske og/eller psykiske aspekter i livet, fx tab af drømme, tab af funktionsevne eller tab af retning og mening i livet.

Psykisk smerte og afsavn

Sorg og sorgbehandling kan defineres på mange måder, men væsentligst af alt er, at du oplever en psykisk smerte og et savn, som ikke kan eller skal negligeres eller fjernes, men derimod kræver tid og opmærksomhed for at kunne lindres og heles.

Der findes mange artikler omkring sorg og depression, hvor forskellen mellem disse ofte beskrives som følgende:

Sorgen kan være forbundet med vrede, nedtrykthed, en altoverskyggende følelse af tab og en følelse af håbløshed. Mange af de samme følelser er forbundet med en depression. Derfor kan det være svært at skelne mellem de to tilstande, også for fagfolk, men her i klinikken arbejder vi dagligt med både sorg og depression, og kender derfor til den differentialdiagnostiske skelnen. Vi er specialiseret i almentpsykologiske problemstillinger, herunder sorg, så kontakt os uforpligtende hvis du ønsker hjælp til håndtering af sorg. Læs mere om ovennævnte her.

Specialiseret i almenpsykologien

En psykolog hos Fyns Psykologpraksis i Odense er uddannet i at hjælpe dig med bearbejdelsen af din sorg, og vi hjælper dig med at finde fokus, mening, accept og fodfæste igen, hvis du har mistet det for en stund. Vores speciale er almenpsykologiske problemstillinger, som alle mennesker fra tid til anden mærker på egen krop.

Kontakt os uforpligtende

Victoriagade 26
5000 Odense C

Telefon +45 50 48 46 14
Mail: kontakt@fynspsykologpraksis.dk