Sorg og krise

Sorg er, når kærlighed bliver hjemløs!

Denne formuleringen bruger vi ofte i klinikken og den passer i mange sammenhænge til sorgens natur.

Rigtig mange mennesker henvender sig med behovet for at bearbejde en sorgproces. Nogle mennesker har brug for at få bearbejdet en svær periode i livet, f.eks. hvis man har mistet en vigtig relation. Andre har f.eks. brug for hjælp til at bearbejde tab i forbindelse med fysiske funktionstab efter sygdom eller lignende. Der er mange former for sorg og mange måder at få hjælp på.

Oplever du sorg?

Ofte vil man opleve sorg og krise, når man mister nogen eller noget, som har stor betydning i ens liv. Det er helt naturligt og samtidigt utroligt svært at bære.

Sorg behøver ikke kun at være forbundet med tabt af relationer, det kan som nævnt lige så vel omhandle tab af fysiske og/eller psykiske aspekter i livet, f.eks. tab af drømme, tab af funktionsevne eller tab af retning og mening i livet.

Nogle gange kan det være en stor hjælp, at søge professionel sparring og vejledning til at komme igennem krisen bedst muligt.

Sorg – Sorg kan være kompliceret, men vigtig at forholde sig til.

Sorg og Sorgens natur er både naturlig og til tider kompliceret.

Sorg – psykisk smerte og afsavn

Sorg kan defineres på mange måder, men væsentligst af alt er, at du oplever en psykisk smerte og et savn, som ikke kan eller skal negligeres eller fjernes, men derimod kræver tid og opmærksomhed for at kunne lindres og heles.

Hvad er sorg?

Der findes mange forskellige måder at definere sorg på, og der findes et hav af artikler omkring sorg, krise og depression, hvor forskellen mellem disse ofte beskrives som følgende:

Sorgen kan være forbundet med vrede, nedtrykthed, en altoverskyggende følelse af tab og en følelse af håbløshed. Mange af de samme oplevelser og symptomer, som er forbundet med depression eller krise. Derfor kan det være svært at skelne mellem disse tilstande, men her i klinikken arbejder vi dagligt med alle tilstandene, og kender derfor til den differentialdiagnostiske skelnen. Læs mere om ovennævnte her.

Som psykologer i et behandlingsfokuseret psykologteam, er vi specialiseret i almenpsykologiske problemstillinger og i den sammenhæng definerer vi ofte sorgen som “hjemløs kærlighed“. Denne formulering er god, fordi sorg og glæde ofte er modsatrettede følelser, men som i de fleste tilfælde har en gensidig og indbyrdes relation.

Behandlingsmuligheder

Sorg er meget individuelt og man kan ikke sige, at der er én måde at bearbejde den på.

Det er svært at mærke sorg, hvis ikke man har mærket glæde. Det er netop en af de væsentlige ting at have øje på, når man arbejder i en psykologisk behandling.

Sorg og glæde er altså ikke modsætninger, som udelukkende står i kontrast til hinanden, tværtimod er det begreber som er gensidigt afhængige af hinanden.

En psykolog hos Fyns Psykologpraksis i Odense er uddannet i at hjælpe dig med bearbejdelse af netop din sorgproces, og vi hjælper dig med at finde fokus, mening, accept og fodfæste igen, hvis du har mistet det for en stund.

Vores speciale er almenpsykologiske problemstillinger, dvs. tilstande som alle mennesker fra tid til anden mærker på egen krop, herunder særligt sorg og krise.

Fyns Psykologpraksis hjælper uden ventetid!

Det er et menneskeligt vilkår, at man på et eller andet tidspunkt i livet vil opleve, føle og reagere med sorg. Det kan opleves meget forskelligt fra person til person og fra situation til situation. Behandling er derfor også meget individuelt. Kontakt os uforpligtende og hør nærmere om, hvordan vi kan hjælpe dig.

Kontakt os uforpligtende med dine spørgsmål

Har du spørgsmål angående sorg og behandling?

Du er altid hjertelig velkommen til at kontakte os med dine spørgsmål. Vi kan kontaktes på telefon: 50 48 46 14 eller mail: kontakt@fynspsykologpraksis.dk.