Psykoterapi Odense

Psykoterapi & Personlig udvikling

Behandlinger hos Fyns Psykologpraksis

Vi har et stærkt team af psykologer i Odense C, nærmere betegnet i skibhuskvarteret, som står klar til at hjælpe dig gennem psykoterapi og professionelle samtaler.

Vi er drevet af ønsket om at gøre en forskel for dig og vi arbejder ud fra kerneværdierne omkring ro, respekt og rummelighed i forhold til det enkelte menneske.

Vi yder altid vores bedste for at hjælpe dig på vejen mod dit mål, og du er altid velkommen til at kontakte os uforpligtende med dine spørgsmål omkring mulighederne for at få hjælp her i klinikken i Odense.

Vi er specialister i samtaleterapi, som også kaldet psykoterapi i fagsprog. Psykoterapi handler om udvikling rettet mod den psykiske del af mennesket og deraf navnet psykoterapi.

Specialister i samtaleterapi

Samtaleterapi kaldes også psykoterapi og er et effektivt redskab til personlig udvikling og er ofte den bedste måde at skabe ny retning i livet. Oplever du personlige belastninger eller begrænsninger og føler du dig fastlåst, så kan psykologerne i klinikken i Odense hjælpe dig med langt de fleste problemstillinger.

Samtaleterapi  er en effektiv måde at opnå nye indsigter, erkendelser og finde nye løsninger på en lang række følelsesmæssige, tankemæssige og adfærdsmæssige problemstillinger, så tøv ikke med at kontakte os og hør nærmere om, hvordan vi kan hjælpe dig.

Fyns Psykologpraksis i Odense er højt specialiserede i samtaleterapi/psykoterapi og vi hjælper dig gerne, hvis du for eksempel oplever angst, depression, stress eller lignende:

  • Angst – panikangst, social angst, enkel fobier med flere
  • Depression – udpræget tristhed, håbløshed, meningsløshed.
  • Stresstilstande – arbejdsrelateret stress eller belastninger i privatlivet.
  • Sorg og livskrise – skilsmisse, fyring, tab af nære relationer eller andre uforudsete hændelser.

Ovenstående er kun et lille udpluk af de mange forskelligartede problemstillinger, som vi hjælper mennesker med at håndtere. Kæmper du med noget helt andet, så kan vi som regel også sagtens hjælpe dig, men hvis vi vurderer, at det ikke er tilfældet, så vil vi fortsat hjælpe dig bedst muligt videre til et andet behandlingstilbud.

Kontakt os helt uforpligtende og hør nærmere om, hvad vi kan gøre for netop dig. Vi har klinik i Odense, og du er velkommen til at ringe eller skrive uforpligtende, hvis du har spørgsmål til psykologsamtaler eller psykoterapi generelt.

Lad dig ikke forvirre af begreber samtaleterapi og psykoterapi, de dækker over det samme, dvs. terapi via samtalen og terapi rettet mod den psykologiske del af mennesket.

Psykoterapi i Odense

Samtaleterapi kaldes også i fagsprog for psykoterapi, det vil sige terapi fokuseret på den mentale side af mennesket.

Det er helt normalt, at livet bliver svært i perioder. Derfor kan du med stor fordel opsøge en psykolog og psykologisk rådgivning i forhold til din problemstilling, så du fremadrettet nemmere kan håndtere andre svære og belastende livsbegivenheder.

Psykoterapi er en af de absolut mest effektive måder at komme igennem en personlig krise eller psykologisk problemstilling. Grunden hertil er, at psykoterapi giver dig en unik mulighed for at vende blikket indad og forholde dig til dit eget liv på en ny og konstruktiv måde.

Psykoterapi giver dig muligheden for at tale med en udenforstående person på en åben og ærlig måde, hvor du får feedback og sparring på din problemstilling, således at du opnår ny forståelse og indsigt i dit liv. Vi er en specialiseret psykologklinik i Odense, hvor alle vores psykologer brænder for at hjælpe dig gennem en problemstilling ved hjælp af samtaleterapi/psykoterapi.

Mange mennesker tror fejlagtigt, at psykoterapi er noget som kun psykoterapeuter udfører, men det er bestemt ikke tilfælde. Psykologerne her i klinikken uddannes og trænes løbende i psykoterapi, da psykoterapi og samtaleterapi er det samme. Man kan uddanne sig på mange måder og niveauer indenfor psykoterapi, og her i klinikken benytter vi os af andre specialister indenfor faget, når vi søger ny faglig udvikling og sparring, hvilket sikrer den højeste kvalitet af samtaleterapien/psykoterapien.

Vi finder det vigtigt at kunne tilbyde den bedst mulige kvalitet af psykoterapien og samtaleterapien, som er kerneydelsen i vores behandlingsforløb i klinikken i Odense.

Psykoterapien vil derfor ofte sætte gang i en ny personlig udvikling, som kan skabe mulighed for højere livskvalitet og mere livsglæde over tid og vi er specialiserede i netop psykoterapi/samtaleterapi.

Læs mere om psykoterapi i Odense her

ANGST

Angst er en af de mest udbredte psykiske tilstande og mindst hver 10. dansker rammes på et eller andet tidspunkt i livet. Den er en naturlig reaktion på oplevet fare, men hos nogle mennesker er denne naturlige reaktion blevet vedvarende og aktiveres derfor i situationer, der ikke almindeligvis er farlige. Psykoterapi er en effektiv metode til håndtering af angst.

SPISEFORSTYRRELSER

Psykoterapi (samtaleterapi) er en effektiv måde til at opnå nye indsigter og erkendelser på en lang række følelsesmæssige, tankemæssige og adfærdsmæssige problemstillinger i relation til en spiseforstyrrelse. Vi hjælper dig med udvikling af strategier til håndtering af din spiseforstyrrelse, uanset spiseforstyrrelsens karakter.

DEPRESSION

Depression kan efterhånden betegnes som en folkesygdom, som rammer op mod hver femte dansker. Selvom lidelsens navn er blevet alment kendt, så hersker der stadig tvivl om symptomerne og håndteringen af disse. Her kan samtaleterapi eller psykoterapi være en stor hjælp.

SELVVÆRD

Rigtig mange mennesker kæmper med et lavt selvværd og ikke føler sig hverken tilstrækkelige eller glade i deres eget liv. Et selvværd kan bygge på enten et positivt eller et negativt selvbillede og psykoterapi (samtaleterapi) kan effektivt hjælpe dig med  at finde ud af, hvordan et sundt selvværd opbygges.

ENSOMHED

Hvis du mærker et tomrum, en følelse af at savne meningsfulde relationer, nærhed og samhørighed med andre mennesker, så kan det defineres som ensomhed. Denne ensomhed er ikke betinget af, hvor mange mennesker du reelt er omgivet af. Den kan også opstå i selskab med familie eller venner. Det handler dybest set om følelsen af at savne noget i livet. Benyt med fordel psykoterapi til at blive klogere på, hvordan ensomheden kan forandres.

SORG & TAB

Det er et menneskeligt vilkår, at man på et eller andet tidspunkt i livet vil opleve, føle og reagere med sorg. Det kan opleves meget forskelligt fra person til person og sorgbehandling er meget individuelt, men kræver ofte at man får nye perspektiver og ny forståelse for tabet, hvad enten man har mistet en relation, en funktion eller noget helt tredje. Psykoterapi er et effektivt redskab i sorgbearbejdsningen.

JALOUSI & VREDE

Jalousi er ofte et misforstået hensyn og forsøg på at holde fast i en vigtig relation i livet. Dog skaber det ofte endnu mere frustration, modvilje, vrede og usikkerhed i i relation med et andet menneske. Vrede handler ofte om grænser, som er overskredet, eller om frustration over magtesløshed i en given situation.  Psykoterapi kan effektivt hjælpe dig igennem disse svære følelser.

LIVSKRISE

De fleste mennesker rammes på et eller andet tidspunkt i livet af en krisetilstand eller en livskrise, dvs. en uforudset situation som bringer én ud af kurs i kortere eller længere perioder. I disse situationer er det derfor altid en fordel, hvis du har en psykolog som du kan kontakte og få hjælp fra – og vi hjælper dig gerne på vejen gennem psykoterapi, også kendt som samtaleterapi.

STRESSHÅNDTERING

Gennem en stressbehandling i vores klinik i Odense hjælper vi dig altså til at bearbejde din nuværende stress/belastningsreaktion, så du effektivt kan forebygge og håndtere stress i fremtiden. Stresshåndtering kombinerer samtaler/psykoterapi og psykoedukation, så du opnår øget robusthed og modstandskraft i forhold til fremtidige belastninger.

SUPERVISION & KURSER

Fyns Psykologpraksis er et specialiseret team af psykologer i Odense, som har speciale i samtaleterapi og tilbyder psykoterapitræning, egenterapi, supervision og kurser til kommende og nye psykologer, terapeuter samt andre behandlere, som arbejder med menneskelige relationer og udviklingsprocesser.